top of page

Ko e Agaaga a Iehova

Hakupu Young People's Fellowship

Ko e Agaaga a Iehova


Ko e Agaaga a Iehova

Ke lagomatai mai

Ke maeke ai e liogi

Ka lali atu ki ai

Fakamalolo

Neke tupu e lolelole


Ko e Agaga a Iehova

Ke lagomatai mai

Ke maeke ai e liogi

Ka lali atu ki ai

Fakamalolo

Neke tupu e lolelole


Lali ai, liogi mau,

Neke tupu e lolelole

Ati kautu ai

A to fiafia ai a tautolu

Liogi a

Neke tupu e lolelole


Lali ai, liogi mau,

Neke tupu e lolelole

Ati kautu ai

A to fiafia ai a tautolu

Liogi a

Neke tupu e lolelole


Kia liogi fakamakamaka

Neke tupu e ahumate

Ko ia ne fakamagalo

E tau hala ke moui ai

Liogi a

Neke tupu e lolelole


Kia liogi fakamakamaka

Neke tupu e ahumate

Ko ia ne fakamagalo

E tau hala ke moui ai

Liogi a

Neke tupu e lolelole


Lali ai, liogi mau

Neke tupu e lolelole

Ati kautu ai

A to fiafia ai a tautolu

Liogi a

Neke tupu e lolelole


Lali ai, liogi mau

Neke tupu e lolelole

Ati kautu ai

A to fiafia ai a tautolu

Liogi a

Neke tupu e lolelole


Kia liogi fakamakamaka

Neke tupu e ahumate

Ko ia ne fakamagalo

E tau hala ke moui ai

Liogi a

Neke tupu e lolelole


Kia liogi fakamakamaka

Neke tupu e ahumate

Ko ia ne fakamagalo

E tau hala ke moui ai

Liogi a

Neke tupu e lolelole


Hakupu Young People's Fellowship

bottom of page