top of page

Ko e Patuiki Mooli

Niue Arts Festival

Ko e Patuiki Mooli 


Ko e Patuiki mooli a koe Iesu na e

Kua tonu haau a, kua tonu haau a pule

Ko e Patuiki mooli a koe Iesu na e

Kua tonu haau a, kua tonu haau a pule


Kua tonu haau a pule, haau a

Iki he tau iki, haele mai a koe,

Kua tonu haau a pule, haau a

Iki he tau iki, haele mai a koe,

Haele mai a koe,

Ke iloa hau a pule he lalolagi nai.

Kua tonu haau a pule, haau a

Iki he tau iki, haele mai a koe,

Kua tonu haau a pule, haau a

Iki he tau iki, haele mai a koe,

Haele mai a koe,

Ke iloa hau a pule he lalolagi nai.


Kia pule ki Europa mo e hana atu motu;

Katoa mo Amerika ke pule ai a koe.

Ko e kautu a Asia kia lafilafi mai,

Ke he kautu ni haau, ko e kautu ke moui ai.

Ko e kautu ni haau, ko e kautu ni haau,

Ko e kautu ke moui ai.

Kia pule ki Europa mo e hana atu motu;

Katoa mo Amerika ke pule ai a koe.

Ko e kautu a Asia kia lafilafi mai,

Ke he kautu ni haau, ko e kautu ke moui ai.

Ko e kautu ni haau, ko e kautu ni haau,

Ko e kautu ke moui ai.


Ko Aferika oti mo Malakasi ni,

Ke vave po ke aeto ha lalu o mai.

Ko Ausetalia foki mo lautolu i ai,

Katoa mo Niu Silani kia fakatau o mai.

Kia fakatau o mai.

Ko Aferika oti mo Malakasi ni,

Ke vave po ke aeto ha lalu o mai.

Ko Ausetalia foki mo lautolu i ai,

Katoa mo Niu Silani kia fakatau o mai.

Kia fakatau o mai.


Kua tonu haau a pule, haau a

Iki he tau iki, haele mai a koe,

Kua tonu haau a pule, haau a

Iki he tau iki, haele mai a koe,

Haele mai a koe,

Ke iloa hau a pule he lalolagi nai.

Kua tonu haau a pule, haau a

Iki he tau iki, haele mai a koe,

Kua tonu haau a pule, haau a

Iki he tau iki, haele mai a koe,

Haele mai a koe,

Ke iloa hau a pule he lalolagi nai .

Niue Arts Festival

bottom of page