top of page

Ne Fiafia Au

Ekalesia Avatele

Ne Fiafia Au


Ne fiafia au he pehe mai a lautolu

O a tautolu ke he fale a Iehova


Ne fiafia au he pehe mai 

A lautolu kia au

Kia o a tautolu ke he

Kia o a tautolu ke he

  

Ierusalema nae kua tutu ha mautolu 

A tau hui ke he haau a tau gutuhala 

Kua ati hake a Ierusalema 

Tuga ne maaga kua tutaki fakalataha

 

Ierusalema nae kua tutu ha mautolu 

A tau hui ke he haau a tau gutuhala 

Kua ati hake a Ierusalema 

Tuga ne maaga kua tutaki fakalataha


Ke o hake ki ai e tau magafaoa

Ko e tau magafaoa ni a Ioha 

(Ni a Ioha)


Ko e fakatufono ia kia Isaraela 

Kia Isaraela

Ke fakaheke atu ai 

Ke he higoa a Iehova


Ko e fakatufono ia kia Isaraela

Kia Isaraela

Ke fakaheke atu ai

Ke he higoa a Iehova


F: Ko e fakatufono

M: Ko e fakatufono ia kia Isaraela

F: Ia kia Isaraela

M: Ke fakaheke atu ai ke he higoa a Iehova

F: Ke fakaheke atu

M: To fakakehe atu ai ke he higoa

Ai ke he higoa a Iehova (Iehova)


Ha kua tu ai e tau nofoa iki

He faoa a (Tavita), 

He faoa a (Tavita), 

Faoa Tavita


Ha kua tu ai e tau nofoa iki

He faoa a (Tavita), 

He faoa a (Tavita), 

Faoa Tavita


M: Ole

F: Ole atu a mautolu

M: A mautolu

F: Kia monuina a Ierusalema

M: Salema

F: To monuina a lautolu

M: A lautolu

F: Kua fakalofa kia koe

Kia haha i ai e monuina

Ki loto haau a tau pa

Ki loto haau a tau fale iki


Ha kua tu ai e tau nofoa Iki

Ke fakafili ai

Ko e tau nofoa Iki

He faoa, he faoa, 

He faoa a Tavita


Ole atu kia monuina

Monuina a Ierusalema

To monuina a lautolu

Kua fakalofa kia koe


Ole atu a mautolu kia monuina

Ierusalema, Ierusalema

To monuina (a lautolu) 

To Monuina (a lautolu)

Kua fakalofa ki a koe


Ole atu a mautolu kia monuina

Ierusalema, Ierusalema

To monuina (a lautolu) 

To Monuina (a lautolu)

Kua fakalofa ki a koe


Kia ha ha i ai e monuina

ki loto haau a tau pa

Ko e monuina 

Ki loto haau a tau fale iki

Kia ha ha i ai e monuina

Ki loto hau a tau pa

Ko e monuina haau a tau fale iki


Ha ko e haaku a tau matakainaga

Matakainga

Mo e haaku a tau kapitiga

Kua pehe atu ai au

Atu ai au

"Kia ha ha ia koe e monuina"


Ha ko e fale a Iehova ha tautolu a Atua

Ha ko e fale a Iehova ha tautolu a Atua

To kumi ai (to kumi ai) 

Au ke mitaki (au ke mitaki)

Ke mitaki ai a koe


Ekalesia Avatele

bottom of page