top of page

Ala Mai Niue Nae

Ese Viliamu

Fisiutomanogi

Ala Mai Niue nae


Ala mai, ala mai, Niue nae

Ala mai, ala mai, Niue nae

Ko e motu tote maka 

Lagaki hake he mafuike

Tufugatia ai he ha talu a Matua


Ala mai, ala mai, Niue nae

Ala mai, ala mai, Niue nae

Ko e motu tote maka 

Lagaki hake he mafuike

Tufugatia ai he ha talu a Matua


E mooli, e mooli 

Ke kitia e atuhau ainei

Aliutu talahaua mai fakamua

Nonofo ai e tau fifine fulufuluola

Makaka mo e iloilo 

He talaga e tau tufuga lima

Uta, lalo, toga, tokelau 

Tolo mai ke kitia


Ala mai, ala mai, Niue nae

Ala mai, ala mai, Niue nae

Tau akau lanu uhiuhi mo e fulufulola

Tau peau kua fepakaki he moana


Ala mai, ala mai, Niue nae

Ala mai, ala mai, Niue nae

Tau akau lanu uhiuhi mo e fulufulola

Tau peau kua fepakaki he moana


E mooli uu, e mooli uuuu

Ke kitia e atuhau ainei

Aliutu talahaua mai fakamua

Nonofo ai e tau fifine fulufuluola

Makaka mo e iloilo 

He talaga e tau tufuga lima

Uta, lalo, toga, tokelau 

Tolo mai ke kitia


Tolo tolo mai ke kitia

Fisiutomanogi

bottom of page