top of page

Fiafia Mau

Ron Snr Puheke

Tukuola

Fiafia Mau


Fiafia mau

Haaku loto

Fiafia mau haaku loto

He hauhau mau e moui

He ai fai mena fakalavelave

Haaku motu tutaha

Niue ko e haaku penina

Ati vili ai au ke nofo mau tukulagi


Fiafia mau

Haaku loto

Fiafia mau haaku loto

He hauhau mau e moui

He ai fai mena fakalavelave

Haaku motu tutaha

Niue ko e haaku penina

Ati vili ai au ke nofo mau tukulagi


Loga mo loga

Tau kai moua noa he fonua

Loga mo loga

Tau kai moua noa he tofia

Loga mo loga

Tau mena mitaki kehekehe

Falanaki mau e moui ki ai


Loga mo loga

Tau kai moua noa he fonua

Loga mo loga

Tau kai moua noa he tofia

Loga mo loga

Tau mena mitaki kehekehe

Falanaki mau e moui ki ai


Fakaue au

Fakaue au

Fakaue mau au

Ke he Matua mo e haana a fakalofa

Tau monuina kehekehe

Nonofo fiafia e tau tagata

Oi ko hai foki e motu

Ke tatai mo Niue Fekai


Fakaue au

Fakaue au

Fakaue mau au

Ke he Matua mo e haana a fakalofa

Tau monuina kehekehe

Nonofo fiafia e tau tagata

Oi ko hai foki e motu

Ke tatai mo Niue Fekai


Oi ko hai foki e motu

Ke tatai mo Niue Fekai


Oi ko hai foki e motu

Ke tatai mo Niue Fekai


Oi ko hai foki e motu

Ke tatai mo Niue Fekai

Tukuola

bottom of page