top of page

Fifine Niue Matafuluola

Shonby Ikimouga/Faama Viliamu/Petu Lino

Sunshine Trio

Fifine Niue Matafuluola


Fifine Niue

(Fifine Niue)

Matafuluola

(Matafuluola)

Hau ke kapitiga

(Hau ke kapitiga)

Tumau a taua

(Tumau a taua)

Ma haaku lupe

To nakai nimo e au ho mata

Kikila tukulagi

Tuga ni e fetu mai luga


Fifine Niue

(Fifine Niue)

Matafuluola

(Matafuluola)

Hau ke kapitiga

(Hau ke kapitiga)

Tumau a taua

(Tumau a taua)

Ma haaku lupe

To nakai nimo e au ho mata

Kikila tukulagi

Tuga ni e fetu mai luga


Pearly shells

(Pearly shells)

From the ocean

(From the ocean)

Covering the sand

(Covering the sand)

Covering the shore

(Covering the shore)

When I see them

My heart tells me that I love you

More than all 

Those pretty pearly shells


Fifine Niue

(Fifine Niue)

Matafuluola

(Matafuluola)

Hau ke kapitiga

(Hau ke kapitiga)

Tumau a taua

(Tumau a taua)

Ma haaku lupe

To nakai nimo e au ho mata

Kikila tukulagi

Tuga ni e fetu mai luga


Kikila tukulagi

Tuga ni e fetu mai luga

Sunshine Trio

bottom of page