top of page

Haaku Matua Fakahele Nae

TA5

TA5

Haaku Matua Fakahele Nae


Haaku matua fakahele nae

To nakai nimo e au a koe

Poaki mo e tomatoma mai kia au

Aua ne ke fai hoana tuai


Haaku matua fakahele nae

To nakai nimo e au a koe

Poaki mo e tomatoma mai kia au

Aua ne ke fai hoana tuai


Pete he loga e tau fifine 

Fuluola he motu ia

Ka e ole atu kia koe ma mea

Mua ni e afine Niue

Ka e ole atu kia koe ma mea

Mua ni e afine Niue


Fano, fano ti hau

Fano, fano ti hau

Fano, fano ti hau

Liu mai, liu mai

Liu mai ke he motu

Liu mai, liu mai

Liu mai ke he motu


Pete he loga e tau fifine 

Fuluola he motu ia

Ka e ole atu kia koe ma mea

Mua ni e afine Niue

Ka e ole atu kia koe ma mea

Mua ni e afine Niue


Fano, fano ti hau

Fano, fano ti hau

Fano, fano ti hau

Liu mai, liu mai

Liu mai ke he motu

Liu mai, liu mai

Liu mai ke he motu

TA5

bottom of page