top of page

Ko e Namu

Falepipi Youth

Ko e Namu


Ko e namu ko e manu tote

Ka e kelea he uta gagao a ia

Ko e namu ko e manu tote

Ka e kelea he uta gagao a ia


Ae ko Niue kua puke he tau gati apa

Ne fanau ai e tau namu

Ae ko Niue kua puke he tau gati apa

Ne fanau ai e tau namu

Tau fuata

Ko Niue kua otaota he tau gati lupo kava

Ne fa loga ai e tau namu

Tau fuata

Ko Niue kua otaota he tau gati lupo kava

Ne fa loga ai e tau namu


Mama mo papa, oko e tau gati niu

Mama mo papa, oko e tau gati niu

Tau fuata fa inu kava

Ua tolo e tau gati lupo kava

Tau fuata fa inu kava

Ua tolo e tau gati lupo kava


Ko e tau veve na ne ui e toketa

Ke fakamea e tautolu a Niue Fekai

Kua lata ia taua ke keli mate e namu

Ne utafano ai e gagao 'dengue fever'

Ko e tau veve na ne ui e toketa

Ke fakamea e tautolu a Niue Fekai

Kua lata ia taua ke keli mate e namu

Ne utafano ai e gagao 'dengue fever'


Doctor, yes sir (yes sir!)

Please help me spray the 'namu'

Kill the mosquito 'namu'

Doctor, yes sir (yes sir!)

Please help me fight the 'namu'

Kill the mosquito 'namu'


Mama mo papa, oko e tau gati niu

Mama mo papa, oko e tau gati niu

Tau fuata fa inu kava

Ua tolo e tau gati lupo kava

Tau fuata fa inu kava

Ua tolo e tau gati lupo kava


Ko e tau veve na ne ui e toketa

Ke fakamea e tautolu a Niue Fekai

Kua lata ia taua ke keli mate e namu

Ne utafano ai e gagao 'dengue fever'


Ko e tau veve na ne ui e toketa

Ke fakamea e tautolu a Niue Fekai

Kua lata ia taua ke keli mate e namu

Ne utafano ai e gagao 'dengue fever'


Doctor, yes sir (yes sir!)

Please help me spray the 'namu'

Kill the mosquito 'namu'

Doctor, yes sir (yes sir!)

Please help me fight the 'namu'

Kill the mosquito 'namu'

Doctor, yes sir (yes sir!)

Please help me spray the 'namu'

Kill the mosquito 'namu'

Falepipi Youth

bottom of page