top of page

Ko e Tau Tufuga Ha Niue

Kalapu Fifine Hakupu

Ko e Tau Tufuga Ha Niue 


Ko e tau Iki ha Niue

Tau Tui mo e tau Alagavaka

Fakalofa hohofi atu kia mutolu

Kua manatu au ke lologo atu

E tala ke he tau tufuga lima

Ne lalaga mo e tufuga he tau tupuna

(rpt)


Ko e kato kautaha ha Niue

Kua lalaga mo e fakamalolo

Ko e kato kautaha ha Niue

Kua lalaga mo e fakamalolo

Kua lologo au mo e maimaina

Nakai iloa e tonu ko e tupuna fe

Ne lalaga fakamua 

E kato kautaha Niue


Ko e kato tia ha Niue

Kia tia mo e fakamakamaka

Ko e kato tia ha Niue

Kia tia mo e fakamakamaka

Kua lologo au mo e maimaina

Nakai iloa e tonu ko e tupuna fe

Ne tia fakamua

E kato tia ha Niue


Ko e tau fifine ha Niue

Tau pulapulaola he motu

Fakamalolo ke fakaako

Ke lalaga e tau tufuga lima

Ne lalaga he tau tupuna

Kia ofaofa e tau tupuna

Ko e ha talu tau tupuna i tuai

(rpt)


Ko e iliili faka-Niue

Kia lalaga mo e fakamakai

Ko e iliili faka-Niue

Kia lalaga mo e fakamakai

Kua lologo au mo e maimaina

Nakai iloa e tonu ko e tupuna fe

Ne lalaga fakamua

E iliili faka-Niue


Ko e pulou faka-Niue

Kia lalaga mo e fakamanaia

Ko e pulou faka-Niue

Kia lalaga mo e fakamanaia

Kua lologo au mo e maimaina

Nakai iloa e tonu ko e tupuna fe

Ne lalaga fakamua

E pulou faka-Niue


Kua lologo au mo e maimaina

Nakai iloa e tonu ko e tupuna fe

Ne lalaga fakamua

E tau tufuga faka-Niue

Kalapu Fifine Hakupu

bottom of page