top of page

Ko Niue Pouli

Atapana Siakimotu

Avatele Youth

KO NIUE POULI


Ko Niue pouli he vaha fakamua

Ko Peniamina ne tamai e maama

Ko e tau mena loga ne mumui mai ai

He maama Keriso ainei


Ko Niue pouli he vaha fakamua

Ko Peniamina ne tamai e maama

Ko e tau mena loga ne mumui mai ai

He maama Keriso ainei


Kua ofoofogia e tau loto

He totonu mo e lilifu a Niue

Monuina mo e lahi e mafola

Ha ko e haana a fakalofa

Manatu e vaha fakamua

Tau feauhi ai e tau tupuna

Tutu mai mo e tui kalaga

He maama a Keriso ainei


Kua ofoofogia e tau loto

He totonu mo e lilifu a Niue

Monuina mo e lahi e mafola

Ha ko e haana a fakalofa

Manatu e vaha fakamua

Tau feauhi ai e tau tupuna

Tutu mai mo e tui kalaga

He maama a Keriso ainei


Ko Niue pouli he vaha fakamua

Ko Peniamina ne tamai e maama

Ko e tau mena loga ne mumui mai ai

He maama Keriso ainei


Atuhau tupuhake a Niue

Lagaki hake e maama ki luga

Ua haga la ke tua ke he pouli

Neke tupu e loto fakalolelole

Tugi la e lamepa he moui 

Ke kikila ke he lalolagi lahi

Oue tulou ke he tala mitaki

Ko e fakalofa he ha talu a iki


Atuhau tupuhake a Niue

Lagaki hake e maama ki luga

Ua haga la ke tua ke he pouli

Neke tupu e loto fakalolelole

Tugi la e lamepa he moui 

Ke kikila ke he lalolagi lahi

Oue tulou ke he tala mitaki

Ko e fakalofa he ha talu a iki


Ko Niue pouli he vaha fakamua

Ko Peniamina ne tamai e maama

Ko e tau mena loga ne mumui mai ai

He maama Keriso ainei


Ko Niue pouli he vaha fakamua

Ko Peniamina ne tamai e maama

Ko e tau mena loga ne mumui mai ai

He maama Keriso aineiAvatele Youth

bottom of page