top of page

Kua Fiafia

Niue Arts Festival

Kua Fiafia


Kua fiafia, fiafia, fiafia Niue

Kua fiafia, fiafia, fiafia Niue

Kua fiafia, fiafia

Kua fiafia, fiafia

Fiafia Niue


Kua feleveia, feleveia mo e monuina

Feleveia mo e monuina

Mo e tau Iki he palemene ha Niu Silani

Kua feleveia, feleveia mo e monuina

Kua feleveia, feleveia mo e monuina

Oue tulou kua monuina


Emosa na e mo e haau a kau katoa

Mosa na e mo e haau a 

Hau a kau katoa

Kia monuina, monuina e fenoga

Kia monuina, monuina e fenoga

Fakatumau e feofanakiaga


Kua fiafia, fiafia, fiafia Niue

Kua fiafia, fiafia, fiafia Niue

Kua fiafia, fiafia

Kua fiafia, fiafia

Fiafia Niue

Niue Arts Festival

bottom of page