Kua Fiafia

Niue Arts Festival

Kua Fiafia


Kua fiafia, fiafia, fiafia Niue

Kua fiafia, fiafia, fiafia Niue

Kua fiafia, fiafia

Kua fiafia, fiafia

Fiafia Niue


Kua feleveia, feleveia mo e monuina

Feleveia mo e monuina

Mo e tau Iki he palemene ha Niu Silani

Kua feleveia, feleveia mo e monuina

Kua feleveia, feleveia mo e monuina

Oue tulou kua monuina


Emosa na e mo e haau a kau katoa

Mosa na e mo e haau a 

Hau a kau katoa

Kia monuina, monuina e fenoga

Kia monuina, monuina e fenoga

Fakatumau e feofanakiaga


Kua fiafia, fiafia, fiafia Niue

Kua fiafia, fiafia, fiafia Niue

Kua fiafia, fiafia

Kua fiafia, fiafia

Fiafia Niue

Niue Arts Festival