top of page

Kua Takoto Au Ke Mohe

PNG Highlanders

PNG Highlanders

Kua Takoto Au Ke Mohe


Kua takoto au ke mohe

Ti manatu e au

E vale haau

Fano te ma kuli elo

Kua tupu e momoko

Ke he haaku a loto

Ti matike ai au mo e tagi

Kua takoto au ke mohe

Ti manatu e au

E vale haau

Fano te ma kuli elo

Kua tupu e momoko

Ke he haaku a loto

Ti matike ai au mo e tagi


Kua logona e mami au

Ti huhu mai

Ko e ha te ma mea

Tali atu au 

Ko e tama fifine

Ne kaiha haaku moui

Kua tupu e momoko

Ke he haana loto

Ti tagi ai foki a mami

Kua logona e mami au

Ti huhu mai

Ko e ha te ma mea

Tali atu au 

Ko e tama fifine

Ne kaiha haaku moui

Kua tupu e momoko

Ke he haana loto

Ti tagi ai foki a mami

Kua tupu e momoko

Ke he haana loto

Ti tagi ai foki a mami

Ti tagi ai foki a mami

PNG Highlanders

bottom of page