top of page

Kua Tata Mai Kia E Taimi

TTC (Teacher's Training College)

Kua Tata Mai Kia  E Taimi


Kua tata mai kia e taimi 

Ke galo ai au mo koe

Kapitiga fakahele haga mai ke mavehe

Ka ko e galo kia hane fai fakaoti

Au mo e tau aho fiafia

He kaina nei ko Halamahaga


Ko e lalolagi fuluola i mua

Kua maama mai e tau fiti lakau

Kia tutu ati tu ai au

Mo e hahaga atu ke he lalolagi

Oi te haku loto kua momoko

Ha ko e galo kia hane fai mo au

He kaina nei ko Halamahaga


Ko e lalolagi fuluola i mua

Kua maama mai e tau fiti lakau

Kia tutu a ti tu ai au

Mo e hahaga atu ke he lalolagi

Oi te haku loto kua momoko

Ha ko e galo kia hane fai mo au

He kaina nei ko Halamahaga


Kua tata mai kia e taimi 

Ke galo ai au mo koe

Kapitiga fakahele haga mai ke mavehe

Ka ko e galo kia hane fai fakaoti

Au mo e tau aho fiafia

He kaina nei ko Halamahaga


Ko e lalolagi fuluola i mua

Kua maama mai e tau fiti lakau

Kia tutu a tutu ai au

Mo e hahaga atu ke he lalolagi

Oi te haku loto kua momoko

Ha ko e galo kia hane fai mo au

He kaina nei ko Halamahaga


TTC (Teacher's Training College)

bottom of page