top of page

Manamanatu Mai La Koe

Andy-Nella/Falefia

Black Fairies

Manamanatu Mai La Koe


Manamanatu manamanatu mai la koe

Ke he aelani tu taha ai tata mai kia ai e tama motu

Kua puke namo ni a ia ke he makatea mo e maka

Tutupu ai e tau niu fuluola he tau tupuna

Ko e haana a fuluola fakaheke ki ai

E tau atuhau oti ne api nonofo mau ai


Ko Niue ko e motu tote fulufuluola

Kua fiafia haaku loto

Ke nofo ai tukulagi

Ogo atu la ke he tau kalakala ke tolotolo mai

Ke kitia e fiti lose 

He moana pasifika


Kua fiofio aki

E tau fiti pua mo e tau fiti fou

Tau lanu kehe kehe ha Mataginifale

Ne valivali aki e tau ika

Kua fakalofa koa te a koe ma tafua

Kua nakai moua e koe lanu uhi

Ke tuga e foluola he kaute kula uhi 

Ai fai foki ke tatai mo Niue


Ko Niue ko e motu tote fulufuluola

Kua fiafia haaku loto

Ke nofo ai tukulagi

Ogo atu la ke he tau kalakala ke tolotolo mai

Ke kitia e fiti lose 

He moana pasifika


Kua fiofio aki

E tau fiti pua mo e tua fiti fou

Tau lanu kehe kehe ha Mataginifale

Ne valivali aki e tau ika

Kua fakalofa koa te a koe ma tafua

He nakai moua e koe lanu uhi

Ke tuga e foluola he kaute kula uhi 

Ai fai foki ke tatai mo Niue

Ke tuga e foluola he kaute kula uhi 

Ai fai foki ke tatai mo Niue


Black Fairies

bottom of page