top of page

Mogo Pogipogi

Learning Media

Mogo Pogipogi


Mogo pogipogi ne hau ai au he aoga

(Hau he aoga)

Ti logona e au e leo he logo

Kua tagi mai mo e leo he faiaoga

(Faiaoga)

Ne pehe ke tutu fakalogologo


Ai maeke

(Ai maeke)

Ke talaatu mo e tagi

(Talaatu mo e tagi)

He mamahi 

He mamahi haaku tau alo lima

(Tau alo lima)

Ka e fakauka

(Ka e fakauka)

Mo e ono ke he lagi

(Mo e ono ke he lagi)

Ke amoamo

Amoamo haaku tau alolima


Hoko au ke he aoga 

Mo e haaku loto kua fakaatukehe

(Fakaatukehe)

Ha ko koe faiaoga

Kua fahi haaku tau alolima

Hihina haaku tau mata

Mo e haaku loto kua lolelole

(Lolelole)

Ko e taui fe fe e haaku tau mamahi


Ai maeke

(Ai maeke)

Ke talaatu mo e tagi

(Talaatu mo e tagi)

He mamahi 

He mamahi haaku tau alo lima

(Tau alo lima)

Ka e fakauka

(Ka e fakauka)

Mo e ono ke he lagi

(Mo e ono ke he lagi)

Ke amoamo

Amoamo haaku tau alolima


Ai maeke

(Ai maeke)

Ke talaatu mo e tagi

(Talaatu mo e tagi)

He mamahi 

He mamahi haaku tau alo lima

(Tau alo lima)

Ka e fakauka

(Ka e fakauka)

Mo e ono ke he lagi

(Mo e ono ke he lagi)

Ke amoamo

Amoamo haaku tau alolima


Learning Media

bottom of page