top of page

Moui Malolo

Meretaumoe Mitikulena

The Serenaders

Moui Malolo


Haaku motu fakahele Niue fekai tu taha

Mata ki luga mo e gahua kau fakalataha

Ke lagomatai ha taua e faahi malolo tino 

Ha talu motu ke moui fiafia mo e milino


Moui malolo ke lata mo e tau ua afe

Kua tomui ka e lalali fakaaveave

Ole mai e kautu lafilafi he lalolagi

Gahua nei mahuiga omoi fakalahi


Matua fifine iloilo mo e mahani fakamooli

Kia mailoga e haau a fakalofa

Ke finatu tumau mo e haau a tau fanau 

Tau aho fua tama he tau mahina taki taha


Kua tupetupe mo e fakaatukehe

Kua tagi tautau ha kua tomui mo e ai maeke

Ke liuaki mai e moui haau a tama

Ma matua oi te fakalofa kua fakateaga


Ko e fifine fakafua tama haau a moui kia fakalatalata

Okioki ai ula tapaka poke inu kava

Tau mena kai mitaki oti kia mailoga ke fakaaoga

Ke moua ai moui malolo haau a tama


Kua tupetupe mo e fakaatukehe

Kua tagi tautau ha kua tomui mo e ai maeke

Ke liuaki mai e moui haau a tama

Ma matua oi te fakalofa kua fakateaga


Ko e tama muke kito fanau koloa uho kia leveki mau

Fakamalolo ke fagai aki e tau huhu haau

Ko e huhu he matua fifine mua ue atu e mukamuka

Mea mitaki lata tonu nakai fai uka


Kua tupetupe mo e fakaatukehe

Kua tagi tautau ha kua tomui mo e ai maeke

Ke liuaki mai e moui haau a tama

Ma matua oi te fakalofa kua fakateaga


Mua atu e puipuiaga ke he tuluiaga

Kia omaoma mo e fakatumau ke he tau poakiaga

Tau puhala kehekehe kua fakatoka mai

He nosi fuatama mo e matua ko Punapa


Kua tupetupe mo e fakaatukehe

Kua tagi tautau ha kua tomui mo e ai maeke

Ke liuaki mai e moui haau a tama

Ma matua oi te fakalofa kua fakateaga


Moui malolo ke lata mo e tau ua afe

Kua tomui ka e lalali fakaaveave

Ole mai e kautu lafilafi he lalolagi

Gahua nei mahuiga omoi fakalahi

Gahua nei mahuiga omoi fakalahi

The Serenaders

bottom of page