top of page

Niue Niue Fekai (ti tonu e liogi)

Fakahula Mitimeti Funaki

Tamakautoga Women

Niue Niue Fekai 


Niue Niue fekai 

Ti tonu e liogi

Tofatofa penupenu fonua 

Atu pulapulaola

Tau fiti ha Niue fekai 

To fiti ti molete

Niue Niue fekai 

Ti tonu e liogi


Niue Niue fekai 

Ti tonu e liogi

Tofatofa penupenu fonua 

Atu pulapulaola

Tau fiti ha Niue fekai 

To fiti ti molete

Niue Niue fekai 

Ti tonu e liogi


Tagaloa tu loloku hifo

Haaku motu tefua to monuina

Haaku tau tui ne tugi e mafola

Monu ti tonu e

Tagaloa tu loloku hifo

Haaku motu tefua to monuina

Haaku tau tui ne tugi e mafola

Monu ti tonu e


Vaka Niue to holo totonu

Ti tonu e liogi

Vaka Niue to holo to peau

Ti tonu e liogi

Vaka Niue to holo kapi oa

Ti tonu e liogi

Tagata motu to inu au po

Ti tonu e liogi


Vaka Niue to holo totonu

Ti tonu e liogi

Vaka Niue to holo to peau

Ti tonu e liogi

Vaka Niue to holo kapi oa

Ti tonu e liogi

Tagata motu to inu au po

Ti tonu e liogi


Tagaloa tu loloku hifo

Haaku motu tefua to monuina

Haaku tau tui ne tugi e mafola

Monu ti tonu e

Tagaloa tu loloku hifo

Haaku motu tefua to monuina

Haaku tau tui ne tugi e mafola

Monu ti tonu e


Hake mai, hake mai ha lanu

Moana hokulo

Fuata Niue atu mateniu 

Ti tonu e liogi

Matagi tu fakalogologo

Ti tonu e liogi

Matini Niue to fakatipatipa

Ti tonu e liogi


Tagaloa tu loloku hifo

Haaku motu tefua to monuina

Haaku tau tui ne tugi e mafola

Monu ti tonu e

Tagaloa tu loloku hifo

Haaku motu tefua to monuina

Haaku tau tui ne tugi e mafola

Monu ti tonu e


Haaku tau tui ne tugi e mafola

Monu ti tonu eTamakautoga Women

bottom of page