top of page

Oi Ma Dear

Oneonepata Girls

OI MA DEAR


Oi ma dear ko e haaku fakahele

Kua galo kehe a koe mai i mua haaku

Kua nimo kia e koe a au nei

Mo e ha taua a maheveaga


Goodbye my one and only

Ko e haaku moui ha na kua uta e koe

I am so sad and lonely

Ha kua galo kehe a koe mo au


Ko e tau magaaho 

Kua galo kehe a koe mo au

All I ever do is dream about you

Just remember that I love you

And I'll love till the day I die


Goodbye my one and only

Ko e haaku moui ha na kua uta e koe

I am so sad and lonely

Ha kua galo kehe a koe mo au


Goodbye my one and only

Ko e haaku moui ha na kua uta e koe

I am so sad and lonely

Ha kua galo kehe a koe mo au

Oneonepata Girls

bottom of page