top of page

Tama Afine Niue Mata Fulufuluola

Va'ainga Tukuitonga

Matakau Kilikiki He Tau Fifine Alofi Tokelau

Tama Afine Niue


Tama afine Niue

Matafulufuluola

Fakamalolo ke lagaki

E motu ha taua


Tama afine Niue

Matafulufuluola

Fakamalolo ke lagaki

E motu ha taua


Ko e fenoga ko e tuku hane fai

Ke o atu ki Tonga

Manatu e matini he kautu

Ke futi ki luga

Tama afine Niue

Matafulufuluola

Fakamalolo ke lagaki

E motu ha taua


Haga mai ma Niue

Lagomatai mai la

Kumiaga tupe ma e matakau

Ke hoko e fenoga


Haga mai ma Niue

Lagomatai mai la

Kumiaga tupe ma e matakau

Ke hoko e fenoga


Ko e fenoga ko e tuku hane fai

Ke o atu ki Tonga

Manatu e matini he kautu

Ke futi ki luga

Tama afine Niue

Matafulufuluola

Fakamalolo ke lagaki

E motu ha taua


Ko e fenoga ko e tuku hane fai

Ke o atu ki Tonga

Manatu e matini he kautu

Ke futi ki luga

Tama afine Niue  

Matafulufuluola

Fakamalolo ke lagaki

E motu ha taua

Matakau Kilikiki He Tau Fifine Alofi Tokelau

bottom of page