top of page

Tau Fakaakoaga He Motu Nei

Taso Tukuniu

Limu Duo

Tau Fakaakoaga He Motu Nei


Tau fakaakoaga he motu nei

Primary ke he Aoga Tokoluga

Paase atu ki Niu Sila 

Liu mai fiafia e tau matua


Tiaki atu la e manatu kumikumi

Fakaue he tau koloa kua moua

Niue, Niue mata ala

Neke liu mai foki e heku

Ti pehe ai ni

Ko e ai fa liogi e tau matua


Tau sikolasipi oti a Niue

Nonofo la ke gahua ma e motu

Neke hoko fakamui

Liu mai kua fia Palemia


Titagata fai mea fakahele

Fakalofa mai la kia 'Nofo-motu'

Ke nofo fefe au ma Iki

Ono atu ke he tau fua moua

Tokoluga a 'Lagitea'

Ka e tote lahi ni a 'Ni'


Tau fakaakoaga he motu nei

Primary ke he Aoga Tokoluga

Paase atu ki Niu Sila 

Liu mai fiafia e tau matua


Tiaki atu la e manatu kumikumi

Fakaue he tau koloa kua moua

Niue, Niue mata ala

Neke liu mai foki e heku

Ti pehe ai ni

Ko e ai fa liogi e tau matua


Titagata fai mea fakahele

Fakalofa mai la kia 'Nofo-motu'

Ke nofo fefe au ma Iki

Ono atu ke he tau fua moua

Tokoluga a 'Lagitea'

Ka e tote lahi ni a 'Ni'


Tau sikolasipi oti a Niue

Nonofo la ke gahua ma e motu

Neke hoko fakamui

Liu mai kua fia Palemia


Titagata fai mea fakahele

Fakalofa mai la kia 'Nofo-motu'

Ke nofo fefe au ma Iki

Ono atu ke he tau fua moua

Tokoluga a 'Lagitea'

Ka e tote lahi ni a 'Ni'


Titagata fai mea fakahele

Fakalofa mai la kia 'Nofo-motu'

Ke nofo fefe au ma Iki

Ono atu ke he tau fua moua

Tokoluga a 'Lagitea'

Ka e tote lahi ni a 'Ni'

Limu Duo

bottom of page