top of page

Tau Monuina

Taso Tukuniu

Tamakau

Tau Monuina


Ko e tau aolagi kua feholo fiafia he pulagi

Ko e tau peau he moana kua tomumu mai foki

Ko e tau monuina he tagata hane oti he fifigo

Kua au atu ai e tupetupe he tau loto


Ko e tau aolagi kua feholo fiafia he pulagi

Ko e tau peau he moana kua tomumu mai foki

Ko e tau monuina he tagata hane oti he fifigo

Kua au atu ai e tupetupe he tau loto


Tiaki la e mahani fakafetukuaki

Ka e tumau e mahani fakafeofanakai

Fakatumau ke liogi ke he matua he lagi

Ti tiaki foki e mahani fakauaua


Tiaki la e mahani fakafetukuaki

Ka e tumau e mahani fakafeofanakai

Fakatumau ke liogi ke he matua he lagi

Ti tiaki foki e mahani fakauaua


Kua ufitia a Niue ke he tau matakau

Tupu fetui mo e tau lagatau kehe kehe

Fata ki ai e tau puhala tuli tupetupe

Fakamalolo ke leveli e mafola ha taua


Kua ufitia a Niue ke he tau matakau

Tupu fetui mo e tau lagatau kehe kehe

Fata ki ai e tau puhala tuli tupetupe

Fakamalolo ke leveli e mafola ha taua


Tiaki la e mahani fakafetukuaki

Ka e tumau e mahani fakafeofanakai

Fakatumau ke liogi ke he matua he lagi

Ti tiaki foki e mahani fakauaua


Tiaki la e mahani fakafetukuaki

Ka e tumau e mahani fakafeofanakai

Fakatumau ke liogi ke he matua he lagi

Ti tiaki foki e mahani fakauaua

Tamakau

bottom of page