top of page

Tipaio Medley

Candy Tusini-Rex

Static Youth Ministry

Tipaio Medley


Siohohoooe... siohohoooe... siohohoooe

Siohohoooe... siohohoooe... siohohoooe

Tipaio 

Ko e leo fiafia (ha) Niue (he) vaha i tuai

Fakatipa e tau lima, luelue e ulu 

Talulu, talulu e tau hui

Ti...paio

Ti...paio

Ti...paio

Tipaio ko e leo fiafia


Ma (tau) tama Niue

Tutu la ki luga

Fakakite e tau loto fiafia ke he kalaga

Ke moua ai 

E monu, monuina

Mo e mafola 

Mafola tukulagi


Niue, Niue ala mai la

Niue, ala mai la

Lagaki hake e lilifu ha taua

Ne nofo agaia he ata he po

Ko Niue

Ko Niue

Ko Niue ko e motu tote fulufuluola

Fiafia haaku loto 

Ke nofo ai tukulagi

Ogo atu la ke he tau kalakala

Ke tolotolo mai

Ke kitia e fiti lose

He moana pasifika

Ke kitia e fiti lose

He moana pasifika

Static Youth Ministry

bottom of page