top of page

Tu A Koe He Maka Tugi

TTC (Teachers Training College)

Tu A Koe He Maka Tugi


Tu a koe

Tu a koe he maka tugi

Mo e alo, alo mai ho holoholo

Ka e tagi, ka e tagi atu au

He mamahi, he mamahi e finagalo

Ka e pehe na koe, fili faga au

Ka e pehe na koe, fili faga au


Kua oti

Kua oti he tala atu

Ke hau, ke haau ke kapitiga

Ato galo, ato galo au mo koe

Ka e pehe na koe, fano au ki fe

Ka e pehe na koe, fano au ki fe


Une atu

Une atu la a koe

Ua hau, ua hau ke kalahi

Ko e haaku mata

Ko e haaku mata agaia

Ko e haaku tino

Ko e haaku tino agaia

Ne pehe na koe, fili faga au


TTC (Teachers Training College)

bottom of page