top of page

Tuga E Tau Vailele

NHS Performing Group 2018

Tuga e Tau Vailele


Tuga e tau vailele i luga he tau mouga

Pihia e fiafia he tau fanau Niue

Ko e aga ni a ia he mahani faka-aelani

Ke fakafiafia ke he tau iki ha Niu Silani


Oi hagahaga mai la

Ti katakata mai la

Uneune mai ka e fakafiafia atu au (fiafia atu au)

Tau fanau Niue, to fulufuluola

Fiafia e tau loto kua feleveia he aho nei


NHS Performing Group 2018

bottom of page