top of page

Tuku E Tau Lima Fakatali

TA5

Tuku E Tau Lima Fakatali


Tuku e tau lima fakatali

Vilo fakamitaki e tau koli

Fuluhi ke he faahi hema

Fuluhi ke he faahi matau ti ue


Ka tau maleku haaku koli

Ti ua va mai a mutolu

Ha ko koe ko e tagata kitekite 

Ne ono mai kia au

Ti tiaki la e mahani motu

Ko e mahani Niue

Ne va mena noa mo e mahekeheke

Ka e hau ai ke ue tokoua e


Mamata mai la ma tau matua

Ko e kamata hane fai 

E fiafia ha mautolu

Tuku e tau lima fakatali

Vilo fakamitaki e tau koli

Fuluhi ke he faahi hema

Fuluhi ke he faahi matau ti ue


Ka tau maleku haaku koli

Ti ua va mai a mutolu

Ha ko koe ko e tagata kitekite 

Ne ono mai kia au

Ti tiaki la e mahani motu

Ko e mahani Niue

Ne va mena noa mo e mahekeheke

Ka e hau ai ke ue tokoua e


Mamata mai la ma tau matua

Ko e kamata hane fai 

E fiafia ha mautolu

Tuku e tau lima fakatali

Vilo fakamitaki e tau koli

Fuluhi ke he faahi hema

Fuluhi ke he faahi matau ti ue


Ka tau maleku haaku koli

Ti ua va mai a mutolu

Ha ko koe ko e tagata kitekite 

Ne ono mai kia au

Ti tiaki la e mahani motu

Ko e mahani Niue

Ne va mena noa mo e mahekeheke

Ka e hau ai ke ue tokoua e

Ka e hau ai ke ue tokoua e

TA5

bottom of page