top of page

Tutia A Mea

Ben Jnr Tanaki

Pua House NHS

Tutia A Mea


Mohe haaku mea

Mohe haaku mea

Mohe haaku mea e...


Mohe haaku mea

Mohe haaku mea

Mohe haaku mea e...


Ka ko e mohu fai he ha

Ka ko e mohu fai he ha

Ka ko e mohu fai he ha e...


Ka ko e mohu fai he ha

Ka ko e mohu fai he ha

Ka ko e mohu fai he ha e...


Fano la ma mea ke taholi e fonua

Ne ai la venevene e mohu ha mea e

Fano la ma mea ke taholi e fonua

Ne ai la venevene e mohu ha mea e


Tuki mohu mohu mohu

Tuki ulu, tuki ve, tuki lotoga

Tuki mohu mohu mohu

Tuki ulu, tuki ve, tuki lotoga


Tutia a mea

Tutia a mea

Tutia a mea


Tutia a mea

Tutia a mea

Tutia a mea


Fano la ma mea ke taholi e fonua

Ne ai la venevene e mohu ha mea e

Fano la ma mea ke taholi e fonua

Ne ai la venevene e mohu ha mea e


Tuki mohu mohu mohu

Tuki ulu, tuki ve, tuki lotoga

Tuki mohu mohu mohu

Tuki ulu, tuki ve, tuki lotoga


Tutia a mea

Tutia a mea

Tutia a mea


Tutia a mea

Tutia a mea

Tutia a mea


Fano la ma mea ke taholi e fonua

Ne ai la venevene e mohu ha mea e

Fano la ma mea ke taholi e fonua

Ne ai la venevene e mohu ha mea e


Tuki mohu mohu mohu

Tuki ulu, tuki ve, tuki lotoga

Tuki mohu mohu mohu

Tuki ulu, tuki ve, tuki lotoga


Tutia a mea

Tutia a mea

Tutia a mea


Tutia a mea

Tutia a mea

Tutia a mea


Tuki mohu mohu mohu

Tuki ulu, tuki ve, tuki lotoga

Tuki mohu mohu mohu

Tuki ulu, tuki ve, tuki lotoga

Tutia mea...

Pua House NHS

bottom of page